Rektorat, 25.05.2020

LXV sjednica odbora za doktorske studije, ponedjeljak 1. jun 11hDnevni red

 1. Zapisnik sa 61 sjednice Odbora download
 2. Zapisnik sa 62 sjednice Odbora download
 3. Zapisnik sa 63 sjednice Odbora download
 4. Zapisnik sa 64 sjednice Odbora download
 5. Imenovanje mentora studentu Dijani Račeta-Mašić download
 6. Imenovanje mentora studentu Oliveri Sekulić download korekcija!
 7. Imenovanje mentora i komentora studentu Kseniji Rakočević download
 8. Imenovanje mentora i komentora studentu Emiru Muzuroviću download korekcija!
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Enise Kujundžić download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Sabrine Hadžiosmanović download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Radmile Gagić download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Miljane Anđelić download
 13. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Stefana Vujovića download
 14. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Martina Bojaja download
 15. Izvještaj mentora o radu studenta Milice Vukčević download
 16. Izvještaj mentora o radu studenta Dalibora Pelevića download
 17. Izvještaj mentora o radu studenta Ane Radulović download
 18. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Isidore Rovčanin Dragović download
 19. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Nataše Kopitović Vuković download
 20. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Maje Sekulović i imenovanje komisije za odbranu download
 21. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Stojana Božovića i imenovanje komisije za odbranu download
 22. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Ivana Radevića i imenovanje komisije za odbranu download
 23. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Vladimira Đurišića i imenovanje komisije za odbranu download
 24. Izvještaj softvera za provjeru plagijata doktorske disertacije Biljane Milošević download
 25. Izvještaj softvera za provjeru plagijata doktorske disertacije Marine Vukotić download

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 949