Rektorat, 08.06.2020

LXVI sjednica odbora za doktorske studije, ponedjeljak 15. jun 11hDnevni red

 1. Zapisnik download
 2. Predlog izmjene Pravila doktorskih studija
 3. Imenovanje komentora studentu Afrim Sjarini download
 4. Imenovanje mentora studentu Nini Perunović download
 5. Izvještaj mentora o radu studenta Borisa Banjevića download
 6. Izvještaj mentora o radu studenta Nexhat Kapidanija download
 7. Izvještaj mentora o radu studenta Miloša Rajkovića download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Filipa Petrovića download
 9. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije Ramiza Kurbegovića download
 10. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Marine Vukotić download
 11. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Milice Jelić i imenovanje komisije za odbranu download
 12. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Milene Radonjić i imenovanje komisije za odbranu download
 13. Izvještaj softvera za provjeru plagijata doktorske disertacije Nataše Kopitović-Vuković download
 14. Molba za razrješenje komentorstva download

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 855