Rektorat, 08.12.2020

LXXVI sjednica Odbora za doktorske studijeDnevni red

 1. Imenovanje mentora studentu Dejanu Lekoviću download 
 2. Imenovanje mentora studentu Aleksandra Brajovića download
 3. Imenovanje mentora i komentora studentu Mileni Popović Samardžić download 
 4. Imenovanje mentora i komentora studentu Arsu Ivanoviću download
 5. Imenovanje mentora studentu Ireni Tomašević Vukmirović download
 6. Imenovanje mentora i komentora studentu Ninoslavi Lalatović download
 7. Izvještaj mentora o radu studenta Anđele Mijanović download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Jelene Đuranović download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Marije Vojinović download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Marine Radonjić download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Koste Pavlovića download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Milice Stanišić download
 13. Izvještaj mentora o radu studenta Nevene Cupara download
 14. Izvještaj mentora o radu studenta Nine Perunović download
 15. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije Ksenije Rakočević download
 16. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije Milene Petrović download
 17. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije Miloša Žarkovića download
 18. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije Milice Vukčević download
 19. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Miloša Rajkovića i imenovanje komisije za odbranu download
 20. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Isidore Stanković i imenovanje komisije za odbranu download
 21. Izvještaj softvera za provjeru plagijata doktorske disertacije Martina Bojaja download
 22. Izvještaj softvera za provjeru plagijata doktorske disertacije Ene Grbović download

Dokumenti

Broj posjeta : 637