Rektorat, 18.02.2021

Stipendije Erasmus Mundus programa za master studije u Francuskoj, Italiji, Portugalu i PoljskojEvropski program master studija je koordinisan od strane Univerziteta Pariz Sakle (Université Paris-Saclay) u saradnji sa univerzitetima u Poznanju, Portu  i Đenovi.

Studenti UCG se mogu prijaviti na kombinovani master program u oblasti hemije, fizičke hemije i materijalne nauke.

Rok za prijavljivanje je otvoren od 15. ferbuara do 15. juna za samofinansirajuće studente na sajtu  www.master-serp.eu.

Više informacija o Eramsus Mundus stipendijama je dostupno na sljedećem linku: www.master-serp.eu/apply/scholarships.php.

Nastava je na engleskom jeziku i obuhvata obučavanje u sljedećim oblastima: obnovljiva energija, zelena hemija, nanonauka, nanomedicina, inovativni materijali, upotreba radijacije. Program takođe uključuje ljetnju školu koja se zasniva na razvijanju poslovnih vještina, kao i stažiranje u periodu od 6 mjeseci.

Broj posjeta : 880