Rektorat, 26.03.2021

Naznačen početak Erasmus+ programa 2021 - 2027: Budžet 26.2 milijarde euraX

Početak realizacije Erasmus+ programa za period 2021-2027. godine, sa budžetom od preko 26.2 milijarde eura za podršku mobilnosti i saradnji, danas je svečano naznačen.

U poređenju sa budžetom za period 2014-2020, koji je iznosio 14.7 milijardi eura, budžet je znatno veći. Pored  26.2 milijarde eura, opredijeljeno  je i gotovo 2.2 milijarde eura iz eksternih instrumenata EU.

Marija Gavrijel (Mariya Gabriel), komesarka Evropske komisije, za oblast inovacija, istraživanja, kulture, obrazovanja i omladinu, predstavila je ovaj program na Facebook stranici programa: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

"Činjenica da se Erasmus + budžet za sljedećih sedam godina gotovo udvostručio pokazuje važnost koja se pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju i mladima u Evropi. Erasmus + ostaje jedinstveni program u pogledu svoje veličine, opsega i globalne prepoznatljivosti, pokrivajući 33 zemlje, a svojim međunarodnim aktivnostima dostupan je ostatku svijeta. Pozivam sve javne i privatne organizacije aktivne na području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta da pogledaju novoobjavljene pozive za podnošenje prijedloga projekata i prijave se za financiranje. Zahvaljujući Erasmus + učinit ćemo europsko obrazovno područje stvarnošću", kazala je komesarka Gavrijel.

Objavljen je i prvi godišnji program rada i poziv za 2021. godinu.

Ovaj uvećani budžet treba da obezbijedi inkuzivniji Erasmus+ program, koji će biti više orijentisan na zaštitu životne sredine i digitalizaciju.  

Više detalja o novom programu dostupno je na linkovima:

 

Nove funckije programa

Liflet za brzi pregled programa

Vodič kroz program

Saopštenje

Poziv

Broj posjeta : 499