Rektorat, 07.04.2021

Poziv za učešće u radionici Open Science 

Radionica pod nazivom “Otvorena nauka” (Open Science) je jedan od prioriteta Evropske komisije kojim se ispunjavaju ciljevi naučnog istraživanja i inovacija programa odnosno poboljšanje kvaliteta i efikasnosti istraživanja.

Univerzitet u Vilniusu (Litvanija) poziva zainteresovane kandidate da se pridruže dvočasovnom seminaru i saznaju više o značaju radionice Open Science za novi program pod nazivom Horizont Evropa (Horizon Europe) koja će se održati 14. aprila 2021. godine. Učesnici će takođe biti u prilici da se upoznaju sa  studijom slučaja  i dobiju praktične savjete predstavnika Univerziteta u Vilniusu.

Program događaja

14:00 - "Uvod u seminar Otvorena nauka (Open Science) i najnovija dostignuća" Silvia Bottaro, pravni savjetnik Evropske komisije

14:30 – Pitanja i odgovori

14:50 – Pauza za kafu

15:00 – Studija slučaja: Otvorena nauka na praktičnom primjeru Univerziteta u Vilniusu, Ginte Medzvieckaite, rukovodilac naučnim podacima,  i Egle Juode, rukovodilac informacionog sistema

15:30 – Pitanja i odgovori

16:00 – Kraj događaja                                           

Registracija za učešće u radionici.

 

 

Broj posjeta : 195