Rektorat

Poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji “Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup”
 

Druga međunarodna konferencija pod nazivom “Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup” (Child in Focus – A Multidisciplinary Approach) održaće se u onlajn formatu 7. i 8. oktobra 2021. godine u organizaciji Fakulteta humanitičkih i društvenih nauka Univerziteta u Mostaru.

Cilj konferencije je razmjena savremenog znanja i načina savladavanja izazova, sa kojima se djeca suočavaju, uz poseban naglasak na multidisciplinarni pristup u prevazilaženju pandemijske krize. Na konferenciji će se takođe diskutovati o potencijalnim sterotipovima i bojaznima u profesionalnom radu sa djecom u cilju podsticaja razvoja novih ideja i metoda u multidisciplinarnom pristupu djeci.  

Naučna konferencija ima za cilj da odgovori na sljedeća pitanja:

 • Kakve posljedice ostavlja pandemisjka kriza na prava djeteta?
 • Na koji način zaštiti djecu i odgovoriti na fenomen sajber zlostavljanja u savremenom životu?
 • Kako razumjeti mentalno zdravlje djece?
 • Na koji način terapeutski pristup (medicinski, socijalni, pshilološki, obrazovni) poboljšava oporavak nakon traumatskog iskustva?
 • Kako se pedagozi bore sa stresom prilikom rada sa djecom?

Uvodni panel – Plenarni govornici:

 1. dr Dubravka Hrabar, redovni profesor, rukovodilac Katedre porodičnog prava, Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Children's Rights and Contemporary Challenges – Children as a Means or an End?
 2. Irma Kovčo Vukadin, redovni profesor, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Cyberbullying in New Normal Times – a Global and Regional Perspective
 3.  Gordana Buljan Flander, redovni profesor, Zagrebačka Poliklinika za zaštitu djece i mladih
  Between a Rock and a Hard Place – Children of Divorced Parents
 4. Lilja Cajvert, senior lector u oblasti socijalnog rada, Katedra socijalnog rada, Univerzitet Göteborg
  Process Supervision of Experts Who Work with Children, Young Adults and Parents

Više detalja o konferenciji potražiti na sljedećem linku: 

 https://ff.sum.ba/hr/node/24227 

Broj posjeta : 63