Rektorat

Uspostavljen novi audio-vizuelni alat za korisnike programa Horizont
Evropska komisija je nedavno uspostavila novi alat u okviru postojeće platforme za rezultate ostvarene u okviru programa Horizont (Horizon Results Platform - HRP) u želji da još bolje podrži i podstakne učesnike u programu u nastojanju da svoja rješenja i rezultate iznesu na tržište. Radi se o audio-vizuelnoj biblioteci video zapisa ili podkasta pod nazivom Horizon Results Platform TV (HRP TV) koji se bave različitim pitanjima u vezi sa korišćenjem rezultata istraživanja - kako pristupiti zainteresovanim stranama, kako upravljati intelektualnom svojinom i još mnogo toga.

Osnovni ciljevi uspostavljanja ovog alata su:

  • Da se učesnicima u programu pruži znanje, smjernice i podsticaj za dalji rad te da se odgovori na njihove potrebe izražene u profilima rezultata u okviru platforme;
  • Da se istraživači usmjere ka inovacijama i prema preduzetništvu.

Audio-vizuelni materijal organizovan je u dva tematska segmenta:

  • „Eksperti kažu...“ u okviru kojeg eksperti dijele svoje specifično znanje i daju praktične savjete za rješavanje glavnih izazova i potreba inovatora, na primjer – pristupanje poslovnim anđelima ili fondovima rizičnog kapitala, upravljanje intelektualnom svojinom, traženje podrške i pomoći i slično;
  • „Inspirišite se!“ koji sadrži priče istraživača koji su uspješno prešli put od ideje do komercijalizacije, te kako im je HRP pomogla na tom putu.

Sama HRP platforma predstavlja repozitorijum ključnih rezultata projekata istraživanja i inovacija koje je finansirala Evropska unija. Uspostavljena je sa ciljem da bude prostor za oglašavanje tj. ogledalo Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije. To je jednostavan besplatan alat putem kojeg korisnici programa Horizont mogu prezentovati i diseminirati ključne rezultate svojih projekata odgovarajućoj publici i ključnim interesnim stranama, u cilju buduće eksploatacije.

 

Platforma radi u okviru portala za učesnike (Funding & Tender Opportunities Portal) kako bi korisnicima olakšali upravljanje rezultatima u jedinstvenom i bezbjednom okruženju.

 

Ukoliko ste projektni koordinator ili učesnik FP7 ili Horizont2020 projekta, pozivamo Vas da objavite svoje rezultate na ovoj platformi.

 

Broj posjeta : 201