Rektorat

Održana prva aktivnost u okviru događaja "Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”
Održana prva aktivnost u okviru događaja "Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”

Prva u nizu informativnih i promotivnih aktivnosti u okviru događaja “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori održana je danas na Pravnom fakultetu, a ostale aktivnosti u okviru događaja biće održane tokom maja.

Današnji događaj bio je posvećen predstavljanju novina u okviru novog ciklusa programa (2021. – 2027. godine), kao i promovisanju mogućnosti koje su na raspolaganju potencijalnim učesnicima u okviru programa Erasmus+. Tekuća godina je značajna za program Erasmus+, jer on ulazi u novu finansijsku sedmogodišnju perspektivu, koju karakteriše duplo veći budžet i nova prioritizacija.

Događaj su otvorili njena ekselencija Oana Cristina Popa, ambasadorka Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori; Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori; kao i prof. dr Aneta Spaić, dekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Izvor: http://www.erasmusplus.ac.me/?p=21594

 

Broj posjeta : 145