Rektorat

Održan pripremni sastanak za odlazne studente u okviru Erasmus+ programa
U organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore održan je virtuelni sastanak sa studentima, koji će tokom zimskog semestra tekuće akademske 2021/2022. godine boraviti na nekom od partnerskih univerziteta, sa kojima naš univerzitet ima saradnju u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.

Cilj sastanka, prvenstveno, bio je upoznavanje sa studentima pred njihov odlazak na mobilnost, kao i razmjena iskustava i informacija u vezi sa pripremama za mobilnost.

Studenti su bili u prilici da riješe nedoumice vezane za boravak na stranom univerzitetu, posebno u toku prvih sedmica razmjene. Pitanja studenata su se odnosila na tehnički dio mobilnosti u vezi sa popunjavanjem Ugovora o isplati stipendije (Grant Agreement), obezbjeđivanjem zdravstvenog osiguranja, kao i na promjenjive okolnosti usljed pandemije koronavirusa.

Saradnice za mobilnost Kancelarije za međunarodnu saradnju uputile su studente na sve šta mogu očekivati u stranoj zemlji, ali i dale savjete kako da prevaziđu prepreke, koje će se neminovno pojaviti, kao i kulturni šok, koji je kod mnogih studenata prisutan, posebno u prvom mjesecu razmjene.

Uprkos neizvjesnoj situaciji u svijetu usljed pandemije koronavirusa, gotovo 90 studenata će zimski semester 2021/2022. godine provesti na partnerskim univerzitetima širom Evrope.

 

Broj posjeta : 205