Rektorat

Održan monitoring projekata međunarodne kreditne mobilnosti
Nacionalna Erasmus+ kancelarija sprovela je monitoring projekata međunarodne kreditne mobilnosti na Univerzitetu Crne Gore 10. novembra 2021. godine.

Monitoring posjeta dio je ustaljene procedure koju sprovodi Nacionalna Erasmus+ kancelarija jednom godišnje, a koja se realizuje na zahtjev  Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu Evropske unije (EACEA) u Briselu.

Sastanku sa koordinatorkom Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanjom Drljević i saradnicom Ljiljanom Gogić, prisustvovali su prorektorka za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković, predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju, prodekani za međunarodnu saradnju i korisnici Erasmus+ programa mobilnosti.

Cilj monitoring posjete bio je sticanje uvida u tok realizacije sprovedenih mobilnosti, ali i identifikacija poteškoća sa kojima su se studenti i nastavno i nenastavno osoblje susreli u fazi prijavljivanja, tokom perioda mobilnosti u inostranstvu, ili po povratku na matičnu ustanovu visokog obrazovanja, posebno u svjetlu novonastalih okolnosti usled pandemije.

Prorektorka Peković naglasila je značaj koji međunarodna mobilost studenata i osoblja ima za internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore, ali i cjelokupnu razvojnu strategiju Univerziteta. Ukazala je na predstojeću akreditaciju nekoliko studijskih programa na engleskom jeziku kao mogućnost za unapređenje dolazne mobilnosti studenata.

Na osnovu podataka Kancelarije za međunarodnu saradnju i utisaka profesora i studenata, može se zaključiti da se zainteresovanost studenata i osoblja povećava u odnosu na prošlu godinu i da se uprkos pandemiji prepoznaje značaj mobilnosti za profesionalno i lično usavršvanje.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti i podijeljeni primjeri dobre prakse univerzitetskih jednica na unapređenju ponude i podrške za dolazne studente i osoblje u cilju što veće vidljivosti i privlačnosti našeg Univerziteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Nacionala Erasmus+ kancelarija je najavila promotivni događaj u Bijelom Polju na kome će učestvovati Erasmus alumnisti našeg Univerziteta. Takođe, najavili su i informativni dogđaj za kraj novembra kojim će se obilježiti početak novog konkursnog perioda za projekte međunarodne kreditne mobilnosti.

Prilog: Prezentacija Kancelarije za međunarodnu saradadnju sa korisnim informacijama

Dokumenti

Broj posjeta : 207

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.