Rektorat, 08.12.2017

Na konkursu Ministarstva nauke prihvaćeno najviše projekata Univerziteta Crne GoreNa konkursu Ministarstva nauke prihvaćeno najviše projekata Univerziteta Crne Gore

Na konkurs Ministarstva nauke za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, koji je završen krajem novembra, prijavljena su 24 projekta, a najviše projektnih prijedloga dostavile su organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Nakon što je ekspertska komisija Ministarstva nauke završila sa ocjenom dostavljenih prijedloga, na glavnim listama za finansiranje vrijednim 204.274,00 eura, od ukupno 13 projekata iz oba segmenta konkursa, čak 12 su projekti fakulteta i instituta Univerziteta Crne Gore.

Za segment I-1 konkursa prijavljeno je 18 projekata, od čega se njih deset našlo na glavnoj listi za finansiranje, u ukupnom iznosu od 183.275,00 eura za dvogodišnja istraživanja. Od projekta na glavnoj listi pet je iz prirodnih nauka, po dva iz tehničko-tehnoloških i medicinskih nauka i jedan iz društveno-humanističkih nauka, a devet od ukupno deset dostavile su organizacione jedinice Univeziteta Crne Gore.

Iz Ministarstva nauke saopšteno je da se pet projekata nalazi na rezervnoj listi. Nakon dodatnog razmatranja preostalog budžeta Ministarstva nauke do kraja 2017. godine biće odlučeno o mogućnosti finansiranja projekata sa ove liste.

Na segment I-2 konkursa prijavljeno je šest projekata, od čega su dva diskvalifikovana jer se nijesu  odnosila na predmet konkursa, a jedan nije prešao prag od 10 poena od maksimalnih 15 za ovaj segment. Preostala tri projekta koji su na glavnoj listi za finansiranje vrijednoj 21.000,00 eura, dostavile su organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Rang listu odobrenih projekata, kao i rezervnu listu, možete pogledati na sajtu Ministarstva nauke ili u prilogu.       

Dokumenti