Rektorat

Konkurs: Zimska škola u Italiji na temu izazova ekološke održivosti za morska priobalna područja
Konkurs: Zimska škola u Italiji na temu izazova ekološke održivosti za morska priobalna područja

Na osnovu IPA Ugovora o subvenciji 30-29/2019-3 između Regije Pulja, Odjeljenja za ekonomski razvoj, inovativno obrazovanje, obuke i rad i Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore za implementaciju projekta Smart Adria Blue Growth (SABG)/No.360/Thematic Notice, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

Konkurs

za učešće studenata magistarskih studija univerziteta u Crnoj Gori na Zimskoj školi: Izazov ekološke održivosti za morska priobalna područja

UNIVERZITET MOLIZE Termoli, Italija (16-18. februar 2022.)

 1. Predmet konkursa

Zimska škola o plavom rastu: Izazov ekološke održivosti morskih obalnih područja je aktivnost u okviru projekta „SMART ADRIA Blue Growth“ koji se finansira u okviru EU Programa prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora.

Ministarstvo ekonomskog razvoja kao vodeći partner na projektu SMART ADRIA omogućiće učešće na Zimskoj školi za 3 studenta magistarskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori, za koje će biti pokriveni troškovi učešća na seminarima, putni troškovi, kao i troškovi boravka u Italiji za vrijeme održavanja Zimske škole.

Zimska škola će biti održana u gradu Termoli, u Italiji, u periodu od 16. do 18. februara 2022. godine u organizaciji Univerziteta Molize.

Radni jezik zimske škole je italijanski jezik, uz simultani prevod na engleski jezik.

 Cilj seminara je unapređenje znanja i vještina u oblastima plavog rasta sa fokusom na sljedeće teme:

 • Podsticanje održivog priobalnog turizma u jadranskoj regiji;
 • Prezentovanje prakse održive i integrisane gastronomije u morskom priobalnom području;
 • Promovisanje dobre prakse cirkularne ekonomije za mala i srednja preduzeća u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine priobalnog morskog područja (preporuke za smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu u turističkoj i ribarskoj industriji);
 • Zeleni i plavi poslovi (strategije prilagođavanja i ublažavanja efekata globalnih promjena na priobalno i morsko okruženje u cilju očuvanja ekološkog kvaliteta morskih voda);
 • EU programi za finansiranje plavog rasta (predstavljanje programa HORIZON Europe, priprema projektnih predloga).
 1. Uslovi za apliciranje:
 • Aplikant je državljanin Crne Gore;
 • Aplikant je student na magistarskim studijama na univerzitetu u Crnoj Gori ;
 • Starosna granica je 29 godina (na datum podnošenja prijave);
 • Prosječna ocjena na studijama je iznad 8.5.

Konkurs je otvoren za studente magistarskih studija koji pohađaju smjerove usko povezane sa sljedećim oblastima:

 • ekološka održivost
 • (održivi) priobalni i pomorski turizam;
 • (održivi) pomorski saobraćaj;
 • održiva poljoprivreda;
 • (održivo) ribarstvo;
 • biotehnologija mora;
 • akvakultura;
 • plava ekonomija;
 • zaštita životne sredine;
 • cirkularna ekonomija;
 • upravljanje zaštićenim morskim područjem;
 • socio-ekonomski aspekti održivog razvoja.
 1. Finansijski okvir

Ministarstvo ekonomskog razvoja pokriće troškove učešća izabranih kandidata, uključujući:

 • Putne troškove;
 • Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Zimske škole.
 1. Kriterijumi za ocjenjivanje
 • Prosječna ocjena na osnovnim studijama;
 • Povezanost programa magistarskih studija sa oblastima plavog rasta (broj predmeta);
 • Radovi, projekti i ostale aktivnosti u oblastima povezanim sa plavim rastom;
 • Motivaciono pismo;
 • Pismo preporuke (dodatni poeni).

Napomena: Pismo preporuke nije dio obavezne dokumentacije, ali će prednost imati kandidati koji uz obaveznu prijavnu dokumentaciju prilože i pismo preporuke profesora.

 1. Procedura prijavljivanja i selekcije kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • Dokaz o državljanstvu (kopija lične karte);
 • Potvrda o studiranju;
 • Potvrda o prosjeku (ovjerena kopija diplome osnovnih studija);
 • CV na engleskom jeziku;
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (do 1000 riječi);
 • Potvrda o prosjeku (ovjerena kopija diplome osnovnih akademskih studija).

Rok za podnošenje elektronskih prijava je ponedjeljak, 17. januar 2022. godine do 14 h, putem e-mail adrese rosanda.jocovic@mek.gov.me. Po završetku procedure evaluacije prijava, odabrani kandidati će biti u obavezi da kompletnu dokumentaciju dostave arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom kontakt osoba je Rosanda Jocović, samostalna savjetnica u Odjeljenju za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, rosanda.jocovic@mek.gov.me

 1. Rezultati konkursa

Svi aplikanti će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije do petka, 21. januara 2022. godine.

Odabrani kandidati će biti u obavezi da učestvuju na svim seminarima u okviru Zimske škole uz poštovanje važećih epidemioloških mjera za putovanje i boravak u Italiji.

Nakon pohađanja Zimske škole, studenti će biti u obavezi da sačine rad/izvještaj o učešću na Zimskoj školi, sa osvrtom na odabranu/e temu/e seminara.

Napomena: Postoji mogućnost da se Zimska škola: Izazov ekološke održivosti za morska priobalna područja održi i u online formatu, ukoliko dođe do pogoršanja okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19.

Broj posjeta : 340

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.