Rektorat, 16.09.2018

Studenti Mašinskog fakulteta u Palermu na obuci iz preduzetništva



Studenti Mašinskog fakulteta su otputovali za Palermo – Italija na dvosedmičnu obuku iz oblasti preduzetništva.

Obuka se realizuje na Univerzitetu u Palermu u okviru projekta Erasmus + Rebus (Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies). Projekat je okupio konzorcijum od14 univerzitetskih jedinica i preduzeća iz osam zemalja (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, italija, Njemačka, Austrija, Albanija, Kosovo i Rusija).  Koordinator projekta je Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Pored studenata iz Crne Gore, obuku pohađa 15 studenata Mašinskog fakulteta Sarajevo i 15 studenata Univerziteta iz Elbasana.

Svi studenti su za potrebe realizacije projekta dobili na korišćenje laptop računare. Obuka predviđa rad studenata u mješovitim timovima na razvoju preduzetničkih ideja uz mentorstvo profesora Univerziteta iz Palerma.

Nakon završene obuke studenti će dobiti sertifikate o stečenim kompetencijama iz oblasti preduzetništva i multikulturalne timske komunikacije.