Rektorat, 22.11.2018

Program stažiranja Vulcanus in Japan 2019 – 2020Program stažiranja Vulcanus in Japan nudi pozicije za stažiste u kompanijama u Japanu za studente tehničkih nauka, visoke tehnologije ili drugih naučnih oblasti, koji su između 4. godine studija i pretposlednje godine doktorskih studija.

Spisak oblasti studija može se naći na http://vvv.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan .

Dobrodošle su i prijave studenta iz oblasti satelitskih sistema globalne navigacije (GNSS).

 

Više informacija o programu i sva neophodna dokumentacija (prijava, informacija o tome kako pripremiti obavezna dokumenata, najčešće postavljena pitanja o programu ) mogu se naći u prilogu i na https://vvv.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan.

    

Rok za prijavu je 20. januar 2019.

 

Prijavni obrazac mora biti uredno popunjen, potpisan i kompletna prijava mora biti poslata  poštom. Ukoliko to nije slučaj, aplikacija će automatski biti odbačena.

 

 

Dokumenti