Rektorat, 26.11.2018

Međunarodna ljetnja škola za gruzijske studijeMeđunarodna ljetnja škola za gruzijske studije

“Korneli Kekelidze”, Nacionali centar Republike Gruzije za manuskripte, organizuje šestu po redu Međunarodnu ljetnju školu za gruzijske studije “Gruzijski manuscript”, koja će se održati od 10. do 20. jula 2019. godine u Tbilisiju.

Škola je namijenjena studentima i istraživačima zainteresovanim za gruzijsku istoriju i kulturu, a u njenom dosadašnjom radu uzeli su učešća predstavnici više stranih zemalja, poput Austrije, Velike Britanije, SAD-a, Francuske, Belgije, Poljske itd.

Organizatori Škole planiraju da u 2019. godini održe i međunarodni sajam nauke koji obuhvata dva događaja: Međunarodnu ljetnju školu gruzijskih studija i Međunarodnu konferenciju na temu “Gruzijski manuskript.”

Cilj ove škole je promovisanje gruzijskih manuskripta kao važnog dostignuća gruzijske kulture na međunarodnom nivou.

Radni program škole obuhvata pet modula: 1. Gruzijski zapis; 2. Gruzijski manuskript; 3. Gruzijski istorijski dokument; 4. Gruzijska štampana knjiga; 5. Gruzijski centar za manuskripte kao jedinstvene institucije. Planirana su 23 predavanja u toku trajanja škole, tri radionice, interaktivni program i izložba.

Vodeći naučnici Centra koji su decenijama izučavali manuskripte, istorijska dokumenta i arhivsku građu, dijeliće rezultate i metodologiju svojih istraživanja sa učesnicima škole. U radu škole učestvovaće predstavnici drugih gruzijskih institucija (univerziteti, Nacionalni muzej Gruzije) i strani istraživači.

Kao logični nastavak škole biće održana međunarodna naučna konferencija “Gruzijski manuskript” na kojoj će gruzijski i strani učesnici i predavači održati svoje prezentacije. Konferencija će promovisati zbir sakupljenih znanja o gruzijskom i stranom nasljeđu u oblasti manuskripta.

Sajam nauke “Gruzijski manuskript” biće održan od 10. do 20. jula 2019. godine u Nacionalnom centru za manuskripte u Tbilisiju. Radni jezik škole i konferencije je engleski. Predavanja i ostale aktivnosti biće održane uz simultano prevođenje.

Gruzijski Nacionalni centar za manuskripte Gruzije pokriva smještaj, ishranu i lokalne putne troškove unutar Gruzije za učesnike, dok troškove do i od Tbilisija plaćaju sami učesnici.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja zainteresovani se mogu obratiti kontakt osobi: Irini Gogonaia, na: irinagogonaia@manuscript.ac.ge  ili na: info@manuscript.ac.ge

Više informacija o Nacionalnom centru za manuskripte zainteresovani mogu dobiti na internet adresi www.manuscript.ac.ge

Zainteresovani kandidati treba da popune aplikacioni formular koji se može preuzeti ovdje.

 

Dokumenti