Rektorat, 08.05.2019

Poziv za AmCham program stažiranja 2019.X

Američka privredna komora u Crnoj Gori sa zadovoljstvom najavljuje devetu generaciju Programa stažiranja za studente završnih godina studija. Program omogućava studentima tromjesečnu praksu u kompanijama članicama AmCham-a, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran.

Ove godine, otvoreno je čak 45 pozicija za stažiranje!

Program će početi 9. septembra i trajaće do 9. decembra 2019. godine. Studenti sa sljedećih studijskih programa se mogu prijaviti: ekonomija, marketing, pravo, inženjerstvo, informacione tehnologije, engleski jezik, vizuelne umjetnosti, turizam, tehničke, kao i političke nauke. 

Kompanije – članice AmCham Montenegro, koje će učestovati u ovogodišnjem Programu su: Crnogorski Telekom, Societe Generale Montenegro Banka, Pivara Trebjesa, Univerzitet Mediteran, Uniqa osiguranje,  Čikom, Porto Montenegro, Saga, Investicioni fond Trend, SnT, Congress Travel, Fidelity Consulting, Amplitudo, 7. Avgust, Addiko banka, CKB, NLB, Re/Max i Represent Communications.Takođe, AmCham Montenegro obezbijediće stražiranje za jednog studenta u svojoj izvršnoj kancelariji, dok je Univerzitet Mediteran ponudio pet pozicija.

Minimum kriterijuma koje moraju da zadovoljavati studenti:

  • Za Program stažiranja mogu aplicirati samo studenti završne godine studija na univerzitetskoj jedinici univerziteta;
  • Znanje engleskog jezika;
  • Poznavanje rada na računaru;

Ostale vještine i sposobnosti, motivisanost, kreativnost će takođe biti uzete u obzir prilikom donošenja odluke.

Dodatno, poželjno je da najmanja prosječna ocjena na dosadašnjim studijama iznosi 8.0.

Kandidati su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • Ažuriran CV
  • Potvrdu od strane matičnog fakulteta da je student redovno upisan na završnoj godini studija 
  • Potvrdu od strane matičnog fakulteta o završenoj godini studija sa pregledom svih položenih ispita i sa prosječnom ocjenom postignutom na prethodnoj godini studija
  • Motivaciono pismo (max 2000 karaktera), na engleskom jeziku, u kojem će objasniti glavne razloge i motive svog prijavljivanja, svoja očekivanja i eventualne želje u pogledu određene oblasti od posebnog interesovanja

Poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren od srijede, 8. maja, a prijave studenata za učešće u Programu stažiranja treba slati na mail internship@amcham.me  do utorka, 28. maja 2019. godine, 16h.

Aplikacije pristigle prije ili nakon isteka roka, kao i nepotpune aplikacije, neće biti razmatrane. 

Broj posjeta : 712