Rektorat, 18.04.2019

Dr. Karl A. Lamers Nagrade miraX

Mirovna fondacija Dr. Karl A. Lamers poziva studente da se prijave za takmičenje čiji je uslov dostavljanje eseja na temu „Kako Alijansa može nastaviti doprinositi miru i slobodi u budućnosti?“.

Učesnici moraju biti građani jedne od država članica NATO-a i imati od 20 do 30 godina.

Samo studenti sa važećom studentskom identifikacijom imaju pravo da učestvuju u ovom takmičenju.

Esej smije imati maksimalno 2.000 riječi, a šalje se na email adresu: Peace@lamers-stiftung.de

Prijave traju do 30. juna 2019. godine.

Eseji moraju biti na engleskom jeziku, a učesnik ne može poslati više od jednog eseja.

Tri dobitnika nagrade Dr. Karl A. Lamers Nagrade mira (1.000 € za prvu nagradu, 600 € za drugu nagradu i 400 € za treću nagradu) će biti imenovani od strane predsjednice PS NATO Madeleine Mun i Prof. h . c. Dr. Karl A. Lamersa na godišnjoj sjednici PS u Londonu.

Mirovna fondacija Dr. Karl A. Lamers, osnovana u decembru 2018. godine, a nastoji da ohrabri mlade ljude da razmisle o velikoj važnosti mira i slobode. Budućnost mira i slobode zahtijeva snažnu posvećenost i angažman mlađe generacije. Ove vrijednosti su odlučno oblikovale život i rad dr. Karla A. Lamersa kao dugogodišnjeg političara.
Od 1998. godine aktivni je član Parlamentarne skupštine NATO-a (NATO PA) i bio je njegov predsjednik od 2010. do 2012. godine

Dokumenti

Broj posjeta : 124