Rektorat, 29.10.2019

Univerzitet Crne Gore nastavlja da širi mrežu partnerskih institucijaX

Predstavnice Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, Ana Dragutinović i Isidora Lakić, učestvovale su u dvodnevnom Erasmus +  kontakt seminaru koji je u organizaciji Evropske komisije održan od  24. do 25. oktobra 2019. godine,  u Tirani.

Seminar je okupio 200 predstavnika visokoškolskih institucija  iz 34 programske zemlje Erasmus + programa (Francuska, Italija, Španija, Portugal, Mađarska, Bugarska, Češka, Slovačka, Norveška, Irska, Srbija, Grčka, Turska i dr.) i partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo).

„Učešćem na seminaru Univerzitet Crne Gore nastavlja da širi mrežu partnerskih institucija na kojima studenti i zaposleni mogu ostvariti mobilnost, kao i partnera sa kojima realizuje projekte koji su usmjereni ka unapređenju kvaliteta nastave, istraživanja te servisa koje UCG pruža akademskoj i široj društvenoj zajednici“, kazala je Dragutinović.

Cilj seminara bio je da se ostvari direktan kontakt između institucija programskih i partnerskih zemalja u susret predstojećim pozivima za podnošenje prijava za Erasmus + projekte, posebno za projekte kreditne mobilnosti i projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

U okviru seminara data je retrospektiva Erasmus + programa za period 2014-2020. godine, predstavljeni primjeri najboljih praksi kada su projekti za izgradnju kapaciteta i kreditnu mobilnost u pitanju, te najavljene novine koje se mogu očekivati u novom ciklusu Erasmus + programa, koji će započeti 2021. godine.

Takođe, najavljeno je i značajno povećanje ukupnog budžeta koji će biti dostupan za ovaj program. 

Održano je nekoliko radionica na kojima su učesnici diskutovali o pitanjima kao što su priznavanje kvalifikacija i perioda provedenih u inostranstvu, aplikacione forme za prijavu Erasmus + projekata, selekcija učesnika i podrška učesnicima u programima mobilnosti, upravljanje projektima i održivost rezultata projekta nakon njihovog završetka.

Broj posjeta : 629