Rektorat, 06.11.2019

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Fonda za Zapadni Balkan (WBF)X

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, obavještavamo vas da je treći poziv za dostavljanje regionalnih projektnih prijedloga u okviru Fonda za Zapadni Balkan objavljen 28. oktobra 2019. godine od strane Sekretarijata Fonda u Tirani.

U skladu sa clljevima Fonda, poziv je usmjeren na promociju regionalne saradnje i jačanje odnosa izmedu ugovornih strana WBF kroz njegovanje zajedničkih vrijednosti između građana, civilnog društva i neprofitnih organizacija, kao i na bolju povezanost unutar regiona i unapređenje integracije država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

Prijedlozi projekata moraju ispunjavati kriterijume propisane Pozivom za projekte i Smjernicama za apliciranje. Oblasti saradnje u kojima se mogu organizovati aktivnosti su sljedeće:

  1. Saradnja u oblasti kulture;
  2. Obrazovanje i razmjena u oblasti nauke;
  3. Održivi razvoj

Prijedlog projekta mora obuhvatati makar jednu od navedlh oblasti saradnje. Napominjemo da su promocija pomirenja, evropskih integracija, prekogranične saradnje, slobode izražavanja, rodne ravnopravnosti i mladih teme koje obuhvataju sve aktivnosti u okviru ključnih oblasti saradnje WBF.

Ukupan budžet ovog poziva za podnošenje prijedloga projekata iznosi 250.000 eura, dok maksimalan iznos koji moze biti odobren po projektu iznosi 12.000 eura. Kontribucija WBF ne može preći 80% ukupnih troškova za datu projektnu aktivnost. U cilju jednake zastupljenosti, svaka od šest zemalja članica WBF (osim Crne Gore tu su i Srbija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija) će dobiti sredstva za realizaciju po četiri projekta u kojima je nosilac, dok broj projekata za koji će dobiti sredstva kao partner nije ograničen.

Uslov za realizaciju projektnih aktivnosti je da podnosilac prijedloga projekta formira projektno partnerstvo, koje se sastoji od vodećeg aplikanta i minimum dva partnera projekta (partneri moraju biti iz najmanje tri različite ugovorne strane WBF). Poziv je otvoren za pravne subjekte, neprofitne organizacije, nevladine organizacije, kao i poslovna udruženja (poljoprivredna udruženja, privredne komore, turističke organizacije), prosvjetne institucije (univerzlteti, fakulteti, škole, instituti, istraživački centri, akademije nauka), instutucije lokalne uprave, kao i institucije u oblasti kulture i sporta (muzeji, umjetnicke galerije, pozorišta, biblioteke, udruženja kulturnih ustanova, sportska udruženja).

Detaljnije informacije o pozivu i načinu apliciranja nalaze se na internet stranlci WBF: http://westernbalkansfund.ora/wbf-3nd-call/

Napominjemo da ie rok za dostavljanje projektnih prijedloga 10. decembar 2019. godine u 17:00 časova.

Takođe, obavještavamo da će Info dani o objavljenom pozivu biti održani u četvrtak, 7. novembra u zgradi Opštine Bijelo Polje u Bijelom Polju sa početkom u 14:00 časova i u ponedjeljak, 11, novembra u multumedijalnoj sali KIC „Budo Tomovic" u Podgorici sa početkom u 17:00 časova. Cilj organizovanja Info dana je da se institucije detaljnije upoznaju sa uslovima objavljenog poziva i načinima za apliciranje.

 

Foto: http://westernbalkansfund.org/

 

Broj posjeta : 252