Rektorat, 20.11.2019

Poziv za međunarodnu konferenciju „Socio-kulturna istraživanja Evropske unije: zapadnobalkanske perspektive“X

Odjeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru Žan Mone modula „Antropologija Evropske Unije“, poziva sve zainteresovane studente diplomskih, master i doktorskih studija iz zemalja Zapadnog Balkana na međunarodnu studentsku konferenciju „Socio-kulturna istraživanja Evropske unije: zapadnobalkanske perspektive“  namijenjenu studentima svih nivoa studija.

Cilj konferencije je da studentima svih nivoa studija pruži priliku da izlože rezultate svojih dosadašnjih istraživanja koja se iz etnološko-antropološke i srodnih društveno-humanističkih perspektiva direktno ili indirektno tiču Evropske unije. Ovakav susret omogućiće razmjenu znanja i istraživačkih perspektiva i otvoriti prostor za dijalog prije svega u vezi sa kulturnim, socijalnim i političkim aspektima evropske integracije. Konferencija je prilika da se uspostavi ili produbi postojeća saradnja među koleginicama i kolegama u regionu, ali i da se oformi mreža stručnjaka za socio-kulturne aspekte evropeizacije, a koji bi u budućnosti sarađivali u istraživanjima i nastavi,  posebno u sklopu programa podržanih od strane Evropske unije.

Konferencija će se održati 19. juna 2020. godine u sali 108 Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Rok za dostavu apstrakata je 1. februar 2020. godine.

Radovi koji budu prihvaćeni i dostavljeni na vrijeme, biće štampani u višejezičnom onlajn zborniku sa recenzijom kod akademskog izdavača.

Jezik konferencije, kao i jezik apstrakta i poglavlja za zbornik su engleski i maternji jezici učesnika/ca.

 

Uputstva za pisanje i slanje apstrakta

Apstrakt je potrebno poslati na mejl adresu: aeum@f.bg.ac.rs i uključiti sljedeće informacije: ime i prezime, nivo studija i studijsku afilijaciju, naslov rada. Apstrakt ne bi trebalo da bude duži od 250 riječi, i potrebno je da sadrži 5 ključnih riječi.

Trajanje izlaganja rada: 20 minuta

Kotizacija za učešće se ne plaća. Organizatori će obezbijediti osvježenje tokom trajanja konferencije, dok putne troškove i troškove smještaja nismo u prilici da nadoknadimo.

 

Organizacioni odbor:

prof. dr Ivan Kovačević, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

prof. dr Senka Kovač, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

prof. dr Miloš Milenković, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

prof. dr Danijel Sinani, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

prof. dr Marko Pišev, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

doc. dr Ivana Gačanović, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

Ana Dajić MA, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

Slobodan Milosavljević, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

Dejan Jovanović, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

 

Plenarni predavač:

prof. dr Marko Pišev, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

 

Kontakt

Email: aeum@f.bg.ac.rs

Broj posjeta : 205