Rektorat, 22.11.2019

Prijave za istraživačke stipendijeX
Institut za napredne studije Korvinus (CIAS) otvara mogućnost prijava za istraživačke stipendije naučnicima sa izvanrednim kvalitetima, za akademsku 2020/21. godinu. 
 
Osnovni cilj je stvaranje inspirativne i kreativne intelektualne zajednice.
 
Grantovi se daju građanima bilo koje zemlje za razne istraživačke i obrazovne aktivnosti (uglavnom napredna istraživanja i univerzitetsku nastavu).
 
Nagrade CIAS-a omogućavaju međunarodna putovanja za primaoce grantova do i od domaćina institucije (CIAS) u Budimpešti, kao i ograničeno osiguranje od nezgode i bolesti.
 
Stipendisti CIAS-a dobijaju stipendiju koju daje CIAS. Većina stipendija dodjeljuje se na jedan ili dva semestra (pet ili 10 mjeseci), a u posebnim okolnostima mogu se produžavati na ograničeni vremenski period.
 
Rok za prijavu je 15. januar 2020. godine. 
 
Za dodatne informacije kontaktirajte: cias@uni-corvinus.hu.
 
Broj posjeta : 574