Rektorat, 17.02.2020

Stipendije i grantovi fondacije Krzisztof Skubiszevski za istraživače za 2020. godinuX

Fondacija Krzisztof Skubiszevski (Varšava, Poljska) otvorila je konkurs za stipendije i grantove za istraživače iz Centralne Evrope, Balkana, baltičkih zemalja, Istočne Evrope, Rusije, Centralne Azije i Kavkaza.

Stipendija je namijenjena kandidatima koji imaju zvanje magistra ili ekvivalentnu diplomu, doktorsku disertaciju (ili drugo značajno akademsko dostignuće) ili su radili u oblasti značajnoj za javni interes, posebno u oblasti promovisanja demokratije i vladavine prava.

Prijave se moraju poslati najkasnije do 8. aprila 2020. godine.

Stipendisti će imati mogućnost da realizuju akademska istraživanja u Poljskoj tokom 2020/2021. i to u saradnji sa Univerzitetom u Varšavi ili nekim drugim poljskim univerzitetom, u oblasti prava, političkih nauka ili savremene istorije.

Grant za istraživanje pokriva tromjesečnu ili kraću posjetu Poljskoj, koja će biti organizovana na isti način kao i istraživački rad u Poljskoj za stipendiste.

Cilj stipendije je da promoviše demokratiju, ljudska prava, vladavinu prava i poštovanje zakona u međunarodnim odnosima.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Za odgovore na sva dodatna pitanja dostupni su kontakti:  +48 883 188 969 i e-mail stipendia@skubi.net

U prilogu je detaljan opis stipendija i grantova za istraživanje, u tri jezičke verzije.

Detaljne informacije su dostupne na sljedećim linkovima:

Na engleskom: http://vvv.skubi.net/appli

Na ruskom: http://vvv.skubi.net/konkurs_ru

Na poljskom: http://vvv.skubi.net/konkurs 

 

*** Krzysztof Skubiszewski je bio prvi poljski ministar vanjskih poslova koji je imenovan nakon što je Poljska vratila svoju nezavisnost 1989. godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 591