Rektorat, 18.03.2020

Studentima Univerziteta Crne Gore na razmjeni: Vlada Crne Gore poručuje: Crna Gora će pružiti podršku svojim građanima ma gdje se nalaziliX
Svako ko želi da se iz inostranstva vrati u Crnu Goru, dobrodošao je kući, i Vlada će učiniti sve da mu povratak obezbijedi – saopštio je premijer Duško Marković nakon sastanka sa ministrima vanjskih i unutrašnjih poslova, saobraćaja i pomorstva, i predstavnicima institucija koje će imati konkretna zaduženja po ovom pitanju.
 
Predsjednik Vlade naložio je formiranje posebnog operativnog štaba čiji zadatak je da sačini odgovarajuće evidencije naših građana u inostranstvu, izvrši neophodne provjere, i predloži mjere koje imaju za cilj konkretizaciju aktivnosti. Posebno je naglašeno da će svako ko na ovaj način stigne u Crnu Goru biti podvrgnut strogom zdravstveno-sanitarnom režimu u trajanju od najmanje dvije sedmice, a da će karantinski prostor za te namjene biti određen na prvoj narednoj sjednici Vlade.
 
Crna Gora je donijela sveobuhvatne zdravstveno-bezbjednosne mjere, a njihovo sprovođenje i postignuti rezultati u zaštiti zdravlja, potvrdili su sposobnost naših institucija da sačuvaju građane i državu u ambijentu kada je pandemija Korona virusa bukvalno na našim granicama.
 
I u takvoj situaciji, tražićemo i pronaći rješenja za svaki pojedinačni zahtjev koji se ispostavinašim institucijama, a to će biti zadatak operativnog štaba za čije hitno formiranje je zadužen ministar unutrašnjih poslova.
 
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE
 

- Crnogorski građani se mogu obratiti zahtjevom za povratak svakog dana od 8 do 20h, na brojeve telefona +382 20/ 234 111 i +382 20/ 234 222.

- Od danas se za povratak možete prijaviti i aplikacijom https://fillit.typeform.com/to/MtyA3V

- Kontakti svih diplomatsko-konzularnih predstavništava su na sajtu www.mvp.gov.me

 

Broj posjeta : 703