Rektorat, 19.03.2020

Program Grupe Coimbra 2020. za stipendiranje mladih istraživačaX
Grupa Coimbra je objavila poziv za podnošenje prijava za kratkoročno istraživanje na univerzitetima članica Coimbra grupe za mlade istraživače iz evropskog susjedstva. 
 
Riječ je o pozivu za kandidate iz zemalja: Albanija, Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Bosna i Hercegovina , Egipat, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Palestinska uprava, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Rok za podnošenje prijava: 31. mart 2020.

Glavni cilj ovog programa stipendiranja je da omogući naučnicima da se bave istraživanjima u kojima su angažovani u svojoj matičnoj ustanovi i da im pomognu da uspostave akademske i istraživačke kontakte.

Važno je naglasiti da kandidati treba da budu državljani i sadašnji stanovnici jedne od gore navedenih zemalja, i da budu trenutni članovi akademskog osoblja na univerzitetu koji se nalazi u jednoj od gore navedenih prihvatljivih zemalja ili ekvivalentnoj visokoj školi.

Možete pogledati detalje grantova, kriterijume podobnosti i podnijeti prijavu putem ovog linka: http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships 

Za više informacija posjetite sljedeće veb sajtove: https://www.coimbra-group.eu/scholarships i https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood [2]

Broj posjeta : 195