Rektorat, 07.12.2020

Programom razmjene do unapređenja aktivnosti u skladu sa evropskim standardima visokog obrazovanja iz oblasti pomorstva



"Prva u nizu posjeta Mirčea Cel Batran Akademije rezultirala je nastavkom saradnje u vidu studentske mobilnosti. Naime, pet studenata sa Pomorskog fakulteta Kotor provelo je ljetnji semestar 2019/20. u Rumuniji, a četiri studenta iz Rumunije boravila su u Kotoru u istom periodu", kazala je koordinatorka za međunarodnu saradnju Pomorskog fakulteta Kotor i predmetni nastavnik iz oblasti Marketinga u pomorstvu, doc. dr Senka Šekularac Ivošević.

Ona je, krajem prošle godine, boravila na akademskoj razmjeni na Pomorskoj akademiji Mirča cel Batran u Ruminiji sa koje nosi samo pozitivna iskustva.

Kao motive učešća navodi razmjenu iskustava i stručnosti, unapređenje znanja i kompetencija u polju profesionalnog razvoja, kreiranje timova sa kolegama iz inostranstva za potrebe naučnoistraživačkog rada.

Image„Pružena mogućnost da se uporede matične obrazovne institucije u Crnoj Gori sa srodnim iz zemalja članica EU u pogledu nastavnih metoda, planova i programa, praktične nastave, inovativnih rješenja i slično je od izuzetnog značaja.  Ovaj tip  razmjene doprinosi i podizanju svijesti pojedinaca o kulturnim, društvenim i akademskim evropskim vrijednostima“, dodala je ona.

Za učešće u programu mobilnosti, naglašava Šekularac Ivošević, potrebno je pripremiti motivaciono pismo i neophodnu dokumentaciju koja je dio objektivnog aplikacionog i selekcionog procesa na UCG-u.

„Po dolasku, upriličena je dobrodošlica od strane rektora, dekana Akademije i najbližih saradnika. Radni dio posjete protekao je u upoznavanju sa planom i programom osnovnih studija, opremom za izvođenje praktične nastave, laboratorijama, simulatorima, Sistemom kvaliteta i procedurama, projektima, kao i cjelokupnom infrastrukturom kampusa“, rekla je koordinatorka.

Poseban akcenat je, kako navodi, stavljen na realizaciju i evaluaciju praktične nastave. Takođe, u skladu sa tipom mobilnosti  kroz zapaženu prezentaciju, zajedno sa koleginicom doc. dr Tatijanom Dlabač - prodekanicom za razvoj i inovacije PFK, predstavila je UCG i PFK, ali i rezultate istraživanja u okvirima naučnih oblasti.

„Posebno interesovanje je izazvala prezentacija Crne Gore i njenih kulturno–istorijskih i turističkih znamenitosti“, kazala je ona i istakla da je i rumunska istorija i kultura veoma bogata, a poseban utisak joj je ostavila posjeta dvoraca Transilvanije.

Duga tradicija obrazovanja kadra za pomorsko tržište, kako navodi, zajednička je osobenost za akademiju Mirča cel Batran  i PFK.

Image„Predmeti koji se izučavaju na studijskim programima su u velikoj mjeri uporedivi, naročito kada su u pitanju tehnički studijski programi (Nautika, Brodomašinstvo, Pomorska elektrotehnika), što je i privuklo značajan broj studenata da iskoriste mogućnosti programa razmjene. Pored toga, opremljenost sredstvima za praktičnu nastavu (simulatori, laboratorije) na obje institucije je na visokom nivou, uzimajući u obzir različite prostorne i kadrovske kapacitete“, objašnjava ona.

Kaže da se različitosti ogledaju  u organizacionoj strukturi, budući da  rumunsku Akademiju čine dvije organizacione jedinice: Fakultet pomorskog inženjerstva i Fakultet plovidbe i brodogradnje.

„Takođe, Mirča cel Batran je vojna akademija orijentisana na pomorstvo, dok je Pomorski fakultet Kotor sastavna jedinica Univerziteta Crne Gore sa četiri akademska studijska programa u skladu sa bolonjskim sistemom osnovnih, master i doktorskih studija na svim studijskim programima“, dodaje Šekularac Ivošević.

Pozitivan primjer prakse sa Akademije, kako kaže, jeste visok nivo organizacije većine aktivnosti, disciplina i posvećenost kao osnovna organizaciona vrijednost, kvalitet i dostupnost najnovijih stručnih materijala koje su kolege nesebično podjelile sa njima.

„Iskustvo u programu mobilnosti donosi brojne koristi kako na ličnom, tako na profesionalnom planu. Stečena iskustva će generalno pomoći da se unaprijede aktivnosti u skladu sa evropskim standardima visokog obrazovanja iz oblasti pomorstva“, zaključuje koordinatorka.

Svojim kolegama i studentima upućuje sljedeće riječi: „Mobilnost je izuzetna prilika da se uspostave značajni kontakti sa srodnim univerzitetima Evrope, prošire i unaprijede znanja i vještine, usavrši strani jezik i usvoje nove navike, tako da srdačno preporučujem programe razmjene svim kolegama i studentima“.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/programom-razmjene-do-unapredenja-aktivnosti-u-skladu-sa-evropskim-standardima-visokog-obrazovanja-iz-oblasti-pomorstva

 

Broj posjeta : 270