Rektorat

Studija o programima mobilnosti i stipendiranja za studente i akademsko osoblje
U Crnoj Gori je akademska mobilnost prepoznata kao jedan od strateških ciljeva visokog obrazovanja i istraživanja zacrtan u Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. iz jula 2016. godine:

Mobilnost studenata i akademskog osoblja, uspostavljeni sporazumi između ustanova visokog obrazovanja, zajednički studiji i diplome, međunarodni projekti i drugi oblici prekogranične saradnje samo su neki od segmenata internacionalizacije, koja doprinosi unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i daje veće mogućnosti za zapošljavanje mladih na globalnom tržištu rada. U kontekstu internacionalizacije, posebnu pažnju treba posvetiti mobilnosti studenata i akademskog osoblja. Iako su u proteklom periodu sve ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori postigle značajne pomake u internacionalizaciji, evidentno je da postoji veliki prostor za napredovanje, u cilju boljeg pozicioniranja naših ustanova u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

U prilogu je Studija o programima mobilnosti i stipendiranja koju je Ministarstvo uradilo u decembru 2017. godine, ali je većina programa aktuelna i sada.

Dokumenti