Rektorat, 28.03.2017

SeminariKarijerni centar Univerziteta Crne Gore, zajedno sa svojim partnerima, posredovaće i organizovati seminare i obuke na aktuelne teme i iz oblasti koje su potrebne studentima za budući rad. Ove aktivnosti služe poboljšanju kvaliteta znanja i vještina studenata i njihove stručnosti, kako bi nakon završetka studija bili konkurentniji i na tržištu rada.