Rektorat, 27.03.2017

Za studenteUz usvajanje znanja iz nastavnog plana i programa na fakultetu, u Karijernom centru želimo da pomognemo da studenti uporedo razvijaju stručne i praktične vještine. Naš tim stoji na raspolaganju svim studentima kojima je potreban koristan predlog ili savjet, da bi povećali šanse da se zaposle nakon studija. 

Karijerni centar UCG posredovaće u komunikaciji studenata i poslodavaca, a organizovaćemo i radionice, seminare i obuke, koje će vam pomoći da se što bolje pripremite za tržište rada.