Rektorat, 27.03.2017

Za diplomirane studenteKarijerni centar UCG prati razvoj karijere diplomiranih studenata.

Diplomiranim studentima UCG, koji do godinu dana nakon završetka studija nisu uspjeli da pronađu posao, Karijerni centar nudi svoje usluge kao i ostalima. Diplomirani studenti moći će da prisustvuju našim radionicama i obukama, i informišu se o mogućnostima zapošljavanja, obavljanja prakse i komunikacije sa poslodavcima.