Rektorat, 10.01.2018

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživačeStipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

U okviru Akcija Marija Sklodovska Kiri, dijela programa namijenjenog mladim istraživačima (Early Stage Researchers - ESR), pretežno doktorandima, u svakom trenutku su otvoreni brojni pozivi za atraktivne stipendije i savremene programe obrazovanja mladih naučnika. Sve informacije o otvorenim pozicijama na evropskim univerzitetima objavljuju se na EURAXESS portalu koji je uspostavila Evropska komisija. Trenutno je otvoreno preko 200 poziva za različite naučne discipline u pomenutoj kategoriji stipendija. Prijavljivanje za ove stipendije je lakše i sa manjom konkurencijom nego kad je riječ o individualnim stipendijama za iskusne istraživače i obavlja se direktno kod institucije, koja ima već odobren projekat za sprovođenje programa naučnog usavršavanja za mlade istraživače.

Akcije Marija Sklodovska Kiri prestižni su dio Okvirnih programa Evropske unije za istraživanje i inovacije (sada: Horizont 2020) i već 20 godina pružaju mogućnosti za međunarodnu mobilnost, usavršavanje i razmjenu znanja. Do sada ih je koristilo preko 100.000 istraživača različite starosti, nacionalnosti i naučnih disciplina. Dostupne konkurse možete pogledati ovdje, a za više informacija možete se obratiti i nacionalnim kontakt osobama:

Marijeta Barjaktarović, Ministarstvo nauke Crne Gore, marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me;

Filip Petrović, Univerzitet Crne Gore, Euraxess Crna Gora, fpetrovic@ac.me.