Rektorat, 07.05.2018

Domaćini individualnih stipendista H2020 Marija Sklodovska Kiri u Španiji i ItalijiUniverzitet u Jaenu (Španija) nedavno je objavio zainteresovanost da bude institucija domaćin za kandidate koji bi željeli da se prijave za individualne stipendije Marija Sklodovska Kiri u okviru EU programa za istraživanja i inovacije.

Lista potencijalnih univerzitetskih jedinica i kontakti potencijalnih mentora dostupni su na sljedećoj web stranici: https://eshorizonte2020.es/expressions-of-interests?SearchText=UNIVERSIDAD+DE+JAEN&province=0&research_area=0&AddButton=Search .

Univerzitetska bolnica u Sijeni (Italija), Odsjek za socijalni rad, zainteresovana je da bude institucija domaćin iskusnom istraživaču za oblast socijalnog rada i socijalne politike.

Istraživački rad bi se zasnivao na razvoju socijalnog kartona, koji koriste socijalni radnici u Urgentnom centru, kao instrumenta za istraživanja prevalence socijalnih pitanja na zdravlje u kontekstu sljedećih aspekata pristupa klijenata urgentnom centru: razvrstavanje po starosnoj dobi, polu, socijalnoj i porodičnoj situaciji, broju i tipu pristupa i ishoda liječenja.

Posebna pažnja biće usmjerena na identifikaciju sumnjivih zloupotreba maloljetnika i žena.

Zainteresovani iskusni istraživači u oblasti socijalnog rada trebaju svoj CV (Europass form na engleskom jeziku) da upute na sljedeće e-mail adrese najkasnije do 20. maja 2018. godine:

- Dr. Lucia Rappuoli (l.rappuoli@ao-siena.toscana.it); i

- Eleonora Centini (e.centini@ao-siena.toscana.it).

 

Podsjećamo da je Evropska komisija otvorila Marija Sklodovska Kiri poziv za individualne stipendije 12. aprila 2018. godine.

Sve detalje o ovom pozivu možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Priručnik za aplikante dostupan je na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print