Rektorat

Univerzitet Complutense u Madridu - domaćin 140 iskusnih istraživača u okviru H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije                Univerzitet Complutense u Madridu zainteresovan je da primi 140 iskusnih istraživača kao institucija domaćin, a u okviru H2020 Marija Sklodovska Kiri poziva za individualne stipednije.

                Univerzitet traži ambiciozne i kreativne istraživače sa doktoratom ili najmanje 4 godine istraživačkog iskustva, koji imaju jasnu istraživačku ideju i viziju unapređenja svoje istraživačke karijere.

                Zainteresovani kandidati mogu pronaći sve ponude Univerziteta na sljedećoj web stranici: https://oficinaeuropea.ucm.es/msca-expresions-of-interest-2018

                Više informacija o Univerzitetu Complutense u Madridu možete pogledati na sljedećem linku: http://www.ucm.es/

                Poziv za MSCA Individualne stipendije dostupan je na sljedećem web sajtu: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

                Pitanja koja se odnose na Marija Sklodovska Kiri poziv za Individualne stipendije možete uputiti nacionalnim kontakt osobama, Filipu Petroviću, e-mail: fpetrovic@ac.me, tel. 020 414 244, i Marijeti Barjaktarović Lanzardi, e-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me, tel. 067 314 178.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print