Rektorat

Info dan o MSCA individualnim stipendijama  Nacionalne kontakt osobe za Marija Sklodovska Kiri akcije, održaće info dan o trenutno aktuelnom pozivu za indiviudalne stipendije, 18. juna 2018. godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore (Zelena sala) sa početkom u 11 časova.

Pozivaju se svi istraživači koji su zainteresovani za ovogodišnji MSCA IF konkurs da dođu i direktno u razgovoru sa nacionalnim kontakt osobama razriješe sve dileme u vezi sa pisanjem aplikacije. Molimo vas da potvrdite svoj dolazak putem e-maila: karijernicentar@ac.me.

Evropska komisija otvorila je Marija Sklodovska Kiri poziv za Individualne stipendije (poziv u okviru EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont 2020) 12. aprila 2018. godine.

Cilj individualnih stipendija je unapređenje kreativnih i inovativnih potencijala iskusnih istraživača u smislu razvoja njihovih individualnih kompetencija i vještina kroz napredni trening i obuke u okviru međunarodne i intersektorske mobilnosti.

Iskusni istraživač u smislu ovog poziva je istraživač koji na datum isteka roka za prijavljivanje ima diplomu doktorskih studija ili najmanje 4 godine istraživačkog iskustva.

Iskusni istraživač se prijavljuje zajedno sa institucijom domaćinom, a izbor istraživačke teme je otvoren, odnosno primjenjuje se tzv. bottom-up pristup.

Postoje dvije vrste Individualnih stipendija: evropske koje podrazumijevanju mobilnost unutar Evrope i globalne stipendije koje podrazumijevaju mobilnost van Evrope.

Sve detalje o ovom pozivu možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html.  

Rok za prijavljivanje je 12. septembar 2018. godine do 17:00 časova.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print