Rektorat, 18.07.2018

Univerzitet Crne Gore uspješan na konkursu MSCA projekta „Net4Mobility+“X

 

Crna Gora i Univerzitet Crne Gore su među četiri odabrane zemlje i institucije  na konkursu Marija Sklodovska Kiri akcija  za nacionalne kontakt osobe, u okviru projekta „Net4Mobility+“.  

Na objavljenom konkursu pristiglo je 16 prijava iz 15 zemalja. Konkurs je bio namijenjen zemljama koje žele da poboljšaju svoje učešće u Horizont 2020 aktivnostima, a konkretno u okviru projektnog zadatka 4.2: Obučiti trenere u projektu Net4Mobility+.

Tri glavna kriterijuma su bila presudna: povezivanje odabrane teme sa institucionalnim ili nacionalnim prioritetima; institucionalna sposobnost da ponavlja obuku u budućnosti; i uticaj obuke na rad podnosioca zahtjeva kao nacionalne kontakt osobe, kao i na buduće učešće klijenata u programu.

Takođe, načelo geografske distribucije moralo se uzeti u obzir pošto se dvije obuke sa istom temom ne mogu odvijati u susjednim zemljama. Pored Crne Gore, odabrane su i Jermenija, Bugarska i Tunis.

Odabrane nacionalne kontakt osobe imaće obuke od iskusnih tutora u organizaciji događaja i vođenju treninga u svojim zemljama. Nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije u Crnoj Gori je Filip Petrović, sa Univerziteta Crne Gore. Zajedno sa iskusnim mentorom, on će dizajnirati i sprovesti prilagođeni trening, odnosno organizovati događaj za svoje klijente na jednu od tri osnovne Marija Sklodovska Kiri  akcije (Inovativne trening mreže, Individualne stipendije, ili Razmjena osoblja za istraživanje i inovacije).

Čim se uspostave datumi obuke, sve druge nacionalne kontakt osobe iz neizabranih zemalja biće pozvane da se registruju kao pomoćni treneri (do tri asistenta trenera po obuci). Susjedne zemlje će imati prioritet, kao i nacionalne kontakt osobe koje su se prijavile, ali nisu bile odabrane, u prvom krugu. Obuke će biti zakazane u skladu sa rokom poziva i dostupnošću tutora.