Rektorat, 19.10.2018

Jedanaest pozicija za doktorande dostupno u okviru MSCA ITN projekta “TOBeATPAIN”X

U okviru MSCA projekta inovativne trening mreže - „TOBeATPAIN“, finansiranog od strane programske šeme Horizont 2020, trenutno je dostupno jedanaest pozicija za studente doktorskih studija.

Ovaj intersektoralni i multidisciplinarni program obuke, strukturiran od dvije istraživačke oblasti, obezbijediće naučno i preduzetničko orijentisano komplementarno obučavanje na visokom nivou, kao i uspostavljanje karijernih puteva za povećanje intersektorske i transnacionalne zapošljivosti mladih istraživača u evropskom akademskom i industrijskom sektoru.

Više detalja o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja dostupno je u prilogu.

Dokumenti