Rektorat, 01.11.2018

Održan info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetimaKarijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža u Crnoj Gori organizovali su info dan posvećen Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Događaj je bio organizovan u okviru Erasmus + projekta „Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju kao doprinos daljem razvoju regije Zapadnog Balkana – Re@WBC“.

Info dan okupio je mlade istraživače sa našeg univerziteta, koji su imali prilike da od strane mr Filipa Petrovića, u ime Karijernog centra i Euraxess mreže u Crnoj Gori, čuju o uspostavljanju Evropskog istraživačkog prostora, razlikama koje postoje među univerzitetima unutar i između različitih zemalja u Evropi, namjeri da se uspostavi jedinstveno otvoreno tržište za istraživače i rješenjima za te izazove koje upravo nude Evropska povelja za istraživače i Kodeks zapošljavanja istraživača na univerzitetima.

Implementacija principa Evropske povelje za istraživače i Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R), koje je Evropska komisija predstavila javnosti još u martu 2005,  garantuju poboljšanje zapošljavanja i radnih uslova na univerzitetima, a predstavljaju i važan preduslov za pridruživanje Evropskom prostoru za istraživanje (European Research Area - ERA). Ova dva dokumenta, upućena istraživačima, kao i istraživačkim institucijama u javnom i privatnom sektoru, su ključni elementi EU politike za podsticanje karijere istraživača i harmonizacije radnih uslova na evropskim univerzitetima.

Kako su info danu prisustvovali mladi istraživači sa našeg univerziteta, poseban dio prezentacije bio je posvećen prilikama za dalje usavršavanje i razvoj karijere mladih istraživača, a koje su dostupne na Euraxess portalu. Istraživači su pozvani da kreiraju naloge na ovom portalu i pretražuju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, a koje imaju za cilj da podstaknu razvoj njihove karijere i inegrišu ih u Evropski istraživački prostor.