Rektorat

Bolja povezanost istraživača i poslodavaca širom EvropePredsjednik Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Pešić je iskazao nadu da će Evropska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača i njihova primjena u Crnoj Gori poboljšati uvezivanje istraživanja sa karijerom i poboljšati uslove za istraživače. To je kazao na danas održanom seminaru „Charter i Code u Crnoj Gori  - šta dalje“, u organizaciji Karijernog centra Univerziteta Crne Gore.

Prof. dr Marija Krivokapić je objasnila da su osnovni principi povelje Evropske unije poboljšanje uslova rada za  mlade istraživača i obezbjeđivanje istih obaveza i prava, bez obzira na to gdje rade u Evropi. One definišu kako ulogu i odgovornosti istraživača, tako i organizacija ili poslodavaca za koje rade.

„Istraživači bi trebalo da usmjere svoja istraživanja u svrhu opšteg dobra čovječanstva“, navela je profesorica Krivokapić kao jedno od osnovnih načela Evropske povelje i kodeksa.  Pri tome, oni moraju imati slobodu u istraživanjima i pridržavati se etičkih principa sa profesionalnom odgovornošću prema poslodavcu, kao i prema strateškim ciljevima svoje istraživačke sredine i fondovima finansiranja.

Filip Petrović iz Karijernog centra Univerziteta Crne Gore predstavio je Euraxess, jedinstvenu inicijativu Evropske komisije da promoviše karijeru istraživača i da podstakne njihovu mobilnost širom Evrope. Inicijativa, kazao je on, treba da omogući stvaranje naučne zajednice sa bolji pristupom karijeri i društvenom razvoju.

Euraxess,  kazao je, omogućava istraživačima poslovne prilike širom Evrope. Na raspolaganju su im  službe za mobilnost koje će učiniti prelazak istraživača što lakšim.

Putem Euraxess sajta, istraživači mogu postaviti CV za potencijalne poslodavce iz i van Evrope. Poslovna baza podataka je besplatna, a na njoj je registrovano preko 50 hiljda istraživača, sa 16. 000 dostupnih CV-ija.  Prilika za naše istraživače je da postanu dostupni putem ovog sajta.

Seminar „Charter i Code u Crnoj Gori  - šta dalje“,  održan je u okviru Erasmus + projekta Re@WBC, koji ima za cilj poboljšanje istraživačkog potencijala i daljeg razvoja u zemljama Zapadnog Balkana. 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print