Rektorat, 28.05.2019

Predstavnice UCG na EURAXESS konferenciji u PraguNa EURAXESS konferenciji “Postanite EURAXESS ambasador ", koja je održana u periodu od 21. maja do 23. maja 2019. godine u Pragu (Češka Republika), ispred Univerziteta Crne Gore i EURAXESS centra, učestvovale su mr Maja Škurić i Nikolina Radulović.

Ova konferencija bila je odlična prilika za učenje i povezivanje članova EURAXESS mreže sa kolegama iz cijele Evrope i šire.

Škurić i Radulović učestvovale su u radnim sesijama i okruglim stolovima koji su se bavili pitanjima saradnje sa istraživačima iz dijaspore, otvorene nauke i inovacija, kao i bazama podataka u svrhu poboljšanja usluga za istraživače.

Broj posjeta : 525