Rektorat, 07.11.2019

Najava seminara o Evropskom istraživačkom prostoru (EURAXESS TOP IV projekat)X

Univerzitet Crne Gore, kao Centar za koordinaciju aktivnosti EURAXESS mreže u Crnoj Gori, organizuje seminar o Evropskom istraživačkom prostoru koji će se održati u srijedu, 13. novembra 2019. godine sa početkom u 10 časova, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Riječ je o temi značajnoj za razvoj karijere istraživača i orijentisanosti ka Open Science & Innovation konceptu.

U toku je realizacija  projekta "Open EURAXESS - To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS Network - EURAXESS TOP IV", koji se finansira u okviru HORIZONT 2020 programa, te je ovo prvi u nizu planiranih seminara i obuka koji će se sprovoditi do juna 2021. godine.

U prilogu je agenda događaja.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 233