Rektorat, 13.11.2019

Na Univerzitetu Crne Gore održan seminar o Evropskom istraživačkom prostoruNa Univerzitetu Crne Gore, koji je ujedno i Centar za koordinaciju aktivnosti EURAXESS mreže u Crnoj Gori, danas je, u sklopu projekta “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS Network – EURAXESS TOP IV”, organizovan  seminar o Evropskom istraživačkom prostoru. Seminaru su prisustvovali prodekani za međunarodnu saradnju, nauku i istraživanje sa svih univerzitetskih jedinica.

Prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, prof. dr Nataša Kostić, izrazila je zadovoljstvo što će na današnjem,  prvom u nizu planiranih seminara i obuka, biti predstavljene mogućnosti koje akademskoj zajednici stoje na raspolaganju kada je u pitanju razvoj karijere i mobilnost istraživača u Evropskom istraživačkom prostoru.

„Univerzitet Crne Gore, kao vodeća naučnoistraživačka institucija u zemlji, posvećuje posebnu pažnju naučnoistraživačkom radu, a nedavno je usvojena i sveobuhvatna Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore (2019-2024.) koja, kao jednu od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu, predviđa i jačanje prepoznatljivosti Univerziteta u Evropskom istraživačkom prostoru“, saopštila je ona.

Prorektorica Kostić pomenula je i važna dokumenta kojima su propisani uslovi rada u okviru EURAXESS mreže, Evropsku povelju za istraživače i Kodeks zapošljavanja istraživača, koje je i Univerzitet Crne Gore usvojio.

Prezentaciju EURAXESS mreže održale su mr Maja Škurić i Nikolina Radulović, iz Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere Univerziteta Crne Gore. Prisutni su upoznati sa značajem i načinom funkcionisanja EURAXESS mreže i EURAXESS portala, koji obuhvata brojne podatke o naučnim institucijama i organizacijama širom svijeta, kao i mogućnostima da jedan dio svoje karijere istraživači provedu na nekoj od tih institucija. Uz pomoć portal administratora Lidije Milosavljević i mr Luke Filipovića prisutni su kreirali naloge na EURAXESS portalu i postali dio najznačajnije evropske zajednice za razvoj karijere istraživača.

Informisani su i o aktivnostima EURAXESS servisnog centra, koji se nalazi u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, a dostupan je za pružanje podrške u razvoju karijere istraživača.

Ovom prilikom je najavljena i nacionalna obuka koja će se održati 25. novembra 2019. godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

 

 

Broj posjeta : 734