Rektorat, 27.11.2019

Održana prva obuka u okviru EURAXESS TOP IV projekta na Univerzitetu Crne GoreEURAXESS servisni centar Univerziteta Crne Gore nastavlja sa intenzivnim aktivnostima diseminacije i promocije EURAXESS mreže za istraživače, tako da je prva u nizu obuka namijenjana akademskom osoblju i mladim istraživačima – doktorandima pod nazivom „National training I (including Book the Trainer Scheme)“ održana 25. novembra 2019. godine u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Prorektorica za nauku i istraživanje na našem Univerzitetu, prof. dr Irena Orović otvorila je ovaj događaj i ukratko predstavila projekat koji se implementira na Univerzitetu Crne Gore of februara mjeseca 2019. godine pod nazivom: “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS Network – EURAXESS TOP IV”, izrazivši zadovoljstvo zbog značajnog interesovanja akademskog osoblja na univerzitetskim jedinicama za dosadašnje realizovane projektne aktivnosti.

„Univerzitet Crne Gore učestvuje u ovom projektu kao Centar za koordinaciju aktivnosti EURAXESS mreže u Crnoj Gori. Projekat, koji se realizuje u okviru Horizont 2020 programa, ima za cilj poboljšanje usluga koje nude EURAXESS servisni centri, sa posebnim aspektom na podršku razvoja karijere mladih istraživača i žena istraživača na visokoškolskim institucijama u Evropi“, kazala je Orović.

Univerzitet Crne Gore, kako je navela, ulaže značajne napore da kreira ugodan ambijent za naučnoistraživački rad i u tom smislu se u prethodnom periodu na Univerzitetu u velikoj mjeri radilo na implementaciji 40 principa koji su propisani Evropskom poveljom za istraživače i Etičkim kodeksom zapošljavanja istraživača, prateći preporuke sadržane u Strategiji ljudskih resursa za istraživače.

„Pored toga, Univerzitet kontinuirano radi na uvođenju mehanizama koji djeluju stimulativno i motivišu istraživače da se bave naučnim radom, počevši od nagrađivanja publikacija i objavljivanja u renomiranim časopisima, pa do podrške u razvoju projektne inventivnosti“, dodala je Prorektorica.

Na ovoj obuci, učesnici su imali priliku da prisustvuju predavanjima sertifikovanog trenera iz EURAXESS CENTRA BIH, doc. dr Miroslava Malinovića koji je upoznao prisutne sa  dobrim praksama u razvoju karijere istraživača, pravima intelektualne svojine u kontekstu mogućnosti transfera tehnologija od akademske zajednice ka industriji, kao i promocijom i značajem društvenih mreža kao jednog od oblika usluge koje nudi internet. Ovom prilikom su prisutni upoznati sa idejom promocije nekog proizvoda ili usluge kroz socijalne mreže Facebook i Instagram, usmjerenosti ka odgovarajućim ciljnim grupama, stvaranju kampanja i sl.

Dosadašnje aktivnosti EURAXESS mreže, odnosno EURAXESS servisnog centra predstavili su mr Maja Škurić i Nikolina Radulović, iz Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere Univerziteta Crne Gore, kao i administratori EURAXESS portala Lidija Milosavljević i mr Luka Filipović. Diseminacione aktivnosti poput: organizacije seminara, nacionalnih obuka i promocije EURAXESS mreže na jedinicama Univerziteta Crne Gore, već su dale dobar rezultat koji se ogleda u trostruko većem broju registrovanih članova naše institucije na ovom portalu (a samim tim i u okviru evropskog istraživačkog prostora), tokom novembra mjeseca tekuće godine.

 

 

 

 

Broj posjeta : 506