Rektorat, 07.02.2020

Podrška stranim istraživačima kroz EURAXESS servisni centar Univerziteta Crne GoreStudent doktorskih studija sa Leufana Univerziteta u Lineburgu (Njemačka), Johana Koenen boravi u Podgorici i provešće na Univerzitetu Crne Gore tri nedjelje realizujući istraživanja u okviru svoje doktorske disertacije. Koleginicu Koenen danas je primio rektor Univerziteta, prof. dr Danilo Nikolić, zajedno sa prof. dr Darkom Vuksanovićem sa Metalurško-tehnološkog fakulteta i članicama EURAXESS servisnog centra (MSc Majom Škurić i Nikolinom Radulović) preko kojeg je i ova saradnja ostvarena.

Do kraja februara, doktorantkinja Koenen imaće priliku da, takođe, uz akademsku i logističku podršku Kancelarije za međunarodnu saradnju i Karijernog centra Univerziteta Crne Gore, obavi razgovore sa relevantnim akterima iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine na projektima kineske Inicijative ‘Pojas i put’ (China’s Belt and Road Initiative), prioritetno usmjerenih na projekat izgradnje autoputa Bar-Boljare u Crnoj Gori.

Naglašavamo da se Univerzitet Crne Gore zalaže da se svim istraživačima omoguće sloboda i transparentnost istraživanja, definišu profesionalne i društvene odgovornosti, propisuju radni uslovi i socijalna sigurnost koji su usklađeni sa Strategijom ljudskih resursa za istraživače (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R). Isto tako, Univerzitet Crne Gore nastaviće da obezbjeđuje neophodne informacije našim istraživačima koji planiraju da jedan dio svoje karijere provedu na inostranim institucijama, kao i istraživačima iz inostranstva koji sprovode svoje analize i studije kod nas. Ovakav vid podrške, prevashodno kroz EURAXESS servisni centar, doprinosi boljoj prepoznatljivosti naše institucije u Evropskom istraživačkom prostoru (European Research Area - ERA), što je jedna od prioritetnih aktivnosti Strategije razvoja Univerziteta Crne Gore (2019-2024).

Image

Broj posjeta : 930