Rektorat, 11.02.2020

Govor menadžera Karijernog centra UCG Ivice TodorovićaX

Želio bih da se zahvalim Univerzitetu Crne Gore i Privrednoj komori što su prepoznali značaj ovog konkursa i nadam se da će biti dobar primjer drugim institucijama kao i kompanijama.

Značaj nagradnog konkursa se ne ogleda se isključivo u novčanom iznosu koji su studenti dobili.

Mi u Karijernom Centru UCG mislimo da je njegova svrha to da naši studenti znaju da inovativne, kvalitetne, dobro i pažljivo razrađene ideje izazivaju pažnju.

Ukoliko mladi ljudi i studenti vjeruju u to i ukoliko ih mi iskreno podržimo i djelima uvjerimo sa su ovi parametri i osobine ono po čemu ćemo ih prepoznati, oni će samo više i više ulagati u sebe i nadograđivati svoja znanja. Tako ćemo ih podstaći da smjelije ističu svoje ideje i ohrabriti ih u njihovoj realizaciji.

Na taj način ćemo stvoriti nove vrijednosti u našem društvu, našoj privredi, našoj ekonomiji, studentskoj populaciji i zajednici mladih uopšte.

Ovo je jedan još jedan poziv institucijama i kompanijama da prepoznaju važnost podrške mladima, kao i važnost trenutka u kojem je potrebno pružiti podršku.

Jer ko će bolje od mladih, obrazovanih, talentovanih i kvalitetnih ljudi odgovoriti na zahtjeve koje nosi novo doba, i kada to uraditi ako ne sada, jer živimo u vremenu u kojem je i pravovremena reakcija i dobar tajming nešto što može biti presudni faktor za uspjeh neke start ap ideje.

Prije nego što kažem zaključke stručne komisije, želim da vas obavijestim da će Karijerni centar u toku februara vršiti upis u drugu generaciju polaznika koji će pohađati „Obuku za početnike u biznisu“, na kraju koje će biti raspisan nagradni konkurs čiji će fond biti preko 15 000 eura.

Osim toga Karijerni centar će se truditi da pomogne studentima i svršenim studentima da na što lakši način dolaze do finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju dobrih startap ideja.

Broj posjeta : 832