Rektorat, 26.02.2020

Aktivnosti EURAXESS servisnog centra na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne GoreNa Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore danas je održana promocija projekta “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS Network – EURAXESS TOP IV”, kao i usluga koje pruža EURAXESS servisni centar Univerziteta Crne Gore. Tom prilikom su studenti specijalističke godine studijskog programa Zaštita životne sredine imali priliku da se upoznaju sa osnovnim aktivnostima u razvoju karijere i mobilnosti istraživača, kao i sa povoljnostima koje nude evropski programi razmjene studenata.

Gostujuće predavanje je studentima održala doktorantkinja Johana Koenen sa Lefana Univerziteta u Lineburgu (Njemačka) koja je u istraživačkom boravku na Univerzitetu Crne Gore povodom izrade svoje doktorske disertacije.

Koristimo priliku da se zahvalimo predmetnom nastavniku prof. dr Darku Vuksanoviću koji je predložio i omogućio realizaciju današnje aktivnosti. Radni tim EURAXESS servisnog centra Univerziteta Crne Gore je, takođe, ispratio ovaj događaj.

Broj posjeta : 523