Rektorat, 27.02.2020

Poziv za podnošenje prijava za program „Ulam" za stipendiranje istraživačkih boravaka u PoljskojX

Poljska Nacionalna agencija za akademsku razmjenu (NAWA) objavila je drugi poziv za podnošenje prijava na program „Ulam" za stipendiranje istraživačkih boravaka u Poljskoj.

Program „Ulam" je razvijen u nastojanju da se poboljša internacionalizacija na poljskim visokoobrazovnim i  naučnoistraživačkim institucijama, te da se ojača postojeća i uspostavi nova saradnja između poljskih i inostranih institucija.

Ima za cilj pružanje podrške inostranim istraživačima koja je usmjerena na razvoj karljere kroz intenziviranje međunarodne mobilnosti, kao i uspostavljanje naučne saradnje sa poljskim naučnoistraživačkim institucijama.

Programom je predviđeno stipendiranje istraživačkih boravaka na poljskim institucijama u trajanju od 6 do 24 mjeseca, pri čemu boravak treba da počne između 1. januara 2021. 11. septembra 2021. godlne.

Potencijalne aktivnosti mogu se odnositi na:

  • - realizaclju istraživačkog i/lli razvojnog rada;
  • - postdoktorsku obuku;
  • - pribavljanje materijala za naučni rad ill publikacije;
  • - vođenje didaktičke nastave u pojedinim poljskim centrima.

Korisnicima će na raspolaganju biti mjesečna stipendija za troškove boravka u iznosu od oko 2.400 EUR (10.000 PLN), kao i dodatak za mobilnost tj. za pokrivanje putnih troskova.

Poziv je otvoren za istraživače iz svih oblasti nauka, pod uslovom da su završlli doktorske studije.

Rok za prijavu kandidata je 15. aprll 2020. godine.

Prijave se podnose elektronski, a detaljne informacije i pravila koja se odnose na učešće u programu mogu se naći na internet stranici poljske Nacionalne agencije za akademsku razmjenu.

 

Kontakt osoba za program „Ulam" iz poljske Nacionalne agencije za akademsku razmjenu:

Magdalena Kowalczyk

Departman za programe za istraživače

Email: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl 

Telefon: +48 22 390 35 72

 

Broj posjeta : 443