Rektorat, 12.05.2020

Djelovi Priručnika za korišćenje društvenih mreža u vođenju karijere jednom sedmično na sajtu UCGX

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore napravio je skraćenu verziju publikacije nacionalnog EUROGUIDANCE CENTRA autorke Mileve Lučić, koju će, na sedmičnom nivou, objavljivati kroz uputstva za korišćenje po jedne društvene mreže.

Društvene mreže, kako je napisano u samom uvodu, prisutne su u skoro svakom aspektu našeg svakodnevnog života. Koristimo ih kako bismo ostali u kontaktu s porodicom i prijateljima, razmjenjivali sadržaje. Malo ljudi razmišlja o korišćenju društvenih mreža kao moćnog alata za napredovanje u karijeri.

U ovom Priručniku obrađene su neke od njih, shodno njihovoj popularnosti i broju korisnika u Crnoj Gori. Tokom pisanja Priručnika, autorka je imala na umu da već postoje kreirani nalozi na ovim mrežama ili makar osnovna znanja o njima. Stoga je Priručnik urađen kao vodič savjetodavnog karaktera koji će dati smjernice kako na profesionalan način iskoristiti veliku moć društvenih mreža u cilju napredovanja u karijeri.

U prilogu je uvodni dio Priručnika za korišćenje društvenih mreža u vođenju karijere.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 318