Rektorat, 03.09.2020

Oglas za izbor mladog istraživača na projektu u programu H2020: “The strong interaction at the frontier of Knowledge: fundamental research and applications"X

Image

 

 

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore, Saglasnosti rektora UCG broj 01-1603/2 od 31.08.2020.godine, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta raspisuje


OGLAS


Za izbor mladog istraživača na projektu u programu H2020: “The strong interaction at the frontier of Knowledge:fundamental research and applications" (STRONG-2020) na određeno vrijeme od 25 (dvadeset pet) mjeseci – 1 (jedan) izvršilac.

Dokumenti

Broj posjeta : 522