Rektorat

Povezivanje na AMUCGU sklopu ove usluge CIS realizuje sledeće aktivnosti:
  • prijem i rješavanje zahteva za povezivanje; 
  • određivanje tehničkog rešenja; 
  • konsultacije i podrška pri ostvarivanju drugih preduslova povezivanja (DNS, nabavka opreme itd.), 
  • tehnička realizacija povezivanja, 
  • monitoring servisa, 
  • rešavanje drugih specifičnih problema.
Kontakt i podrška: helpdesk@ac.me

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print