Rektorat

Univerzitetski servisiInformacioni sistem Univerziteta Crne Gore je definisan kao informacioni sistem koji se jedinstveno realizuje za cio Univerzitet, i čija je organizacija prilagođena savremenoj koncepciji informacionih sistema koja treba da obezbijedi jedinstven razvoj i odrzavanje sistema.

Centar informacionog sistema je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore od zajedničkog interesa za Univerzitet Crne Gore i njegove članice.

Za potrebe Informacionih sistema članica Univerziteta Crne Gore, CIS obezbeđuje članicama Univerziteta Crne Gore  sledeće usluge:

  • pomoć prilikom dimenzionisanja i nabavke servera ili mrežnog uređaja,
  • pomoć prilikom instalacije i upgrade-a operativnog sistema, baze podataka i slično.

Članica UCG je zadužena za:

  • samostalnu nabavku hardvera,
  • redovan backup podataka,
  • administraciju korisnika.

Za više informacija možete se obratiti našem timu na: helpdesk@ac.me

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print